---
Antykwariat Turystyczny Turystyka Turystyczne Książki

---

Antykwariat Turystyczny Turystyka Książki Turystyczne - Warunki używania

Spis treści

Rozdział 1

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i serwisem internetowym o nazwie "Antykwariat Turystyczny Turystyka Książki Turystyczne" dalej w skrócie nazywanym "Antykwariat Turystyczny". Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

Rozdział 2

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. "Antykwariat Turystyczny" może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Rozdział 3

"Antykwariat Turystyczny" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez "Antykwariat Turystyczny", a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. "Antykwariat Turystyczny" nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez "Antykwariat Turystyczny". Udostępnianie informacji nie oznacza, że "Antykwariat Turystyczny" udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Rozdział 4

"Antykwariat Turystyczny" nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do "Antykwariat Turystyczny" uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do "Antykwariat Turystyczny" jest równoznaczne z udzieleniem "Antykwariat Turystyczny" nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. "Antykwariat Turystyczny" ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do "Antykwariat Turystyczny" w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.turystyka.antykwariat.top nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.turystyka.antykwariat.top uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.turystyka.antykwariat.top uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

---

Walutomat z rabatem 50% na prowizję przy pierwszej wymianie!


---

--- Kolekcja Wyprzedaż Biblioteki! ---
Turystyczny Sportowy Antykwariat Turystyka Sport
<<< Antykwariat On-line >>>